Onkologia – co obejmuje?

Co to jest onkologia?

Onkologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami nowotworowymi. Onkologia jest związana z zespołem opieki nad chorymi na raka, który składa się z onkologów medycznych, onkologów radiacyjnych, patologów, onkologów chirurgicznych, radioterapeutów i medycznego personelu pomocniczego. Głównym celem onkologii jest wyleczenie raka lub kontrola jego objawów w celu zwiększenia długości i jakości życia.

Czym jest rak?

Rak to klasa chorób, w których grupa komórek wykazuje niekontrolowany wzrost, inwazję i przerzuty (rozprzestrzenianie się do innych miejsc w organizmie). Rozwój i wzrost komórek nowotworowych są zależne od genów, które kontrolują ich wzrost. Istnieje wiele rodzajów guzów nowotworowych, ale wszystkie one pochodzą z jednej lub więcej komórek, które nabyły mutacje w swoim DNA. Takie mutacje mogą być spowodowane przez czynniki rakotwórcze, takie jak dym tytoniowy lub czynniki zakaźne, takie jak wirusy i bakterie. W wielu przypadkach jednak dokładna przyczyna nie jest znana.

Rak jest zasadniczo chorobą związaną z wiekiem; występuje najczęściej między 45, a 75 rokiem życia, jednak może pojawić się w każdym wieku. Większość nowotworów powstaje w wyniku błędów w podziale komórkowym, które powodują, że komórka rośnie nieprawidłowo i staje się złośliwa (rakowa). Nagromadzenie tych nieprawidłowości powoduje guzy, które najeżdżają na otaczające tkanki i rozprzestrzeniają się po całym organizmie, chyba że zostaną zatrzymane przez interwencję medyczną.

Fundacja onkologiczna zajmuje się pomocą chorym pacjentom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście − 11 =