Jakimi sprawami zajmuje się notariusz ?

Notariusz działając zgodnie z przepisami prawa zajmuje się :

 • sporządzaniem aktów notarialnych (zobacz: notariusz Szczecin),
 • sporządzaniem poświadczeń,
 • doręczaniem dokumentów,
 • spisywaniem protokołów,
 • przyjmowaniem na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i
 • dokumentów,
 • sporządzaniem protestów czeków i weksli,
 • sporządzaniem oświadczeń, projektów i innych dokumentów na żądanie stron,
 • sporządzaniem odpisów, wyciągów i odpisów dokumentów.

A ponadto :

 • sporządza umowy, dokumenty na żądanie stron,
 • współpracuje z tłumaczami przysięgłymi odnośnie przysięgłego tłumaczenia dokumentów,
 • może dokonywać czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności, lub charakter czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *