Jak należy walczyć z niską jakością powietrza?

Zdrowe powietrze, pozbawione zanieczyszczeń, gwarantuje utrzymanie odpowiedniego stanu organizmu na długi czas. Wpływ zanieczyszczeń jest różnoraki: niektóre powodują u człowieka jedynie dyskomfort, inne – groźne choroby. Rozpowszechniona w naszych czasach astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc są tego najlepszym przykładem.

Metody ograniczania zanieczyszczeń powietrza

Od wielu lat prowadzone są rozmaite programy, mające na celu poprawę jakości powietrza w naszych miastach.

Podstawą jest systematyczny pomiar stężeń substancji szkodliwych. Najczęściej bierze się pod uwagę stężenia pyłów zawieszonych. W ostatnich latach powstało też wiele specjalistycznych podmiotów, prowadzących pracę w znacznie szerszym zakresie, między innymi w ramach pomiarów nieprzyjemnych zapachów, jak na przykład https://ottoindustries.com.pl/rozszerzenie-zakresu-akredytacji/.

Monitoring pozwala w wielu wypadkach na ustalenie sprawców przekroczenia norm i podjęcie odpowiednich działań korygujących. Jednocześnie dąży się do eliminacji najbardziej szkodliwych źródeł emisji.

Podejmowane są również kroki w celu zapewnienia nowoczesnych źródeł energii dla gospodarstw domowych i odbiorców fabrycznych. Efektem jest przykładowo rosnąca popularność ekologicznych źródeł ogrzewania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 + 19 =