Dźwig samochodowy – w jakich branżach jest wykorzystywany?

Żurawie samochodowe znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym, budowlanym i górniczym. Żurawie samochodowe mają udźwig wielu ton i mogą podnosić ciężkie przedmioty, takie jak samochody, ciężarówki i maszyny. Żurawie samochodowe są używane do podnoszenia pojazdów z ziemi lub z płaskiej ciężarówki do warsztatu naprawczego lub na ciężarówkę, która będzie transportować je w inne miejsce.

Zastosowanie

Dźwigi samochodowe są często używane w przemyśle motoryzacyjnym, ponieważ zawsze coś jest naprawiane lub transportowane. Przemysł budowlany używa żurawi samochodowych, gdy trzeba przenieść duże elementy wyposażenia lub maszyny na miejsce. W górnictwie żurawie samochodowe są używane do podnoszenia rudy na ciężarówki i pociągi w celu transportu do zakładów przetwórczych.

Wyposażenie

Żurawie samochodowe są wyposażone w różne rodzaje urządzeń podnoszących, w zależności od ich zastosowania. Niektóre żurawie samochodowe mają wysięgniki z obrotowymi wysięgnikami, podczas gdy inne mają wciągarki, które obracają się wokół osi, np. osi. Niektóre żurawie samochodowe wykorzystują siłowniki hydrauliczne do przenoszenia ciężkich ładunków, podczas gdy inne używają lin podłączonych bezpośrednio do głowicy wysięgnika.

Budowa

Żuraw samochodowy składa się z wysięgnika, wysięgnika oraz kabiny operatora. Wysięgnik jest główną częścią żurawia i ma dwa końce – jeden koniec jest połączony z wysięgnikiem, natomiast drugi z kabiną operatora. Wysięgnik jest poziomą belką, która porusza się tam i z powrotem wzdłuż swojej osi w celu podnoszenia lub opuszczania ciężkich przedmiotów. Jest on podtrzymywany przez bębny na obu końcach.

Jeśli jesteś zainteresowany usługami dźwigowymi Poznań, jest miastem, w którym znajdziesz wielu specjalistów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × cztery =