Co zrobić, żeby sporządzony testament był ważny?

Spisanie ostatniej woli w postaci testamentu skutecznie zabezpieczy nasz majątek. Spadkodawca sam zdecyduje komu oraz w jakich częściach przekaże swoje aktywa w postaci nieruchomości czy też zgromadzonych na kontach bankowych funduszy. Ujęcie ostatniej woli w formie oficjalnego dokumentu, który będzie miał moc prawną daje także możliwość na skutecznie wydziedziczenie niechcianego, ewentualnego spadkobiercy. Testament tym samym zastępuje dziedziczenie ustawowe, które ma miejsce w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ostatnią wolę testatora. By jednak spadkobiercy odziedziczyli majątek zgodnie z literą prawa, testament musi być ważny. Sprawdzamy, o czym nie należy zapominać, jeśli chcemy za życia rozdysponować swój majątek. 

Kiedy testament nie jest ważny?

Jeżeli testator nie posiadał zdolności prawnych (był niepełnoletni lub np. ubezwłasnowolniony), działał pod wpływem szantażu, groźby lub nie w pełni świadomie, jego testament zostanie podważony i uznany za nieważny. By dokument był zgodny z wykładnią prawa spadkodawca musi posiadać zdolność do czynności prawnych i spisać swoją wolę w pełni władz umysłowych oraz całkowicie dobrowolnie. Testament najlepiej sporządzić w formie aktu notarialnego u właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rejenta. Jeżeli zachodzą przesłanki, które komplikują stworzenie testamentu, spadkodawca ma niejasną sytuację prawną, nie wie jak sporządzić ważny dokument, kogo i w jakich częściach uprawnić do dziedziczenia, to warto skorzystać z pomocy specjalizującego się w prawie spadkowym adwokata. Jeśli jesteśmy mieszkańcami Poznania warto udać się do rekomendowanej kancelarii, którą znajdziemy pod adresem https://kancelaria-ppz.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedem − jeden =