Kiedy coaching jest wskazany?

Jedną z coraz częściej stosowanych w biznesie metod rozwojowych jest coaching. Chociaż narosło wokół niego wiele mitów, niezmiennie coraz więcej firm a także osób indywidualnych korzysta z tej formy wsparcia. Fakt ten nie może dziwić, biorąc pod uwagę uniwersalność, prostotę oraz skuteczność wsparcia coachingowego. W czym może pomóc coach? Kiedy warto skorzystać z coachingu? To pytania, które coraz częściej zadają sobie osoby poszukujące zmiany w swoim życiu prywatnym lub zawodowym.

Coaching jako przygotowanie do zmiany

Coaching jest metodą wspierającą rozwój w pożądanym przez klienta kierunku. Osoby korzystające z coachingu nierzadko mierzą się z dużym życiowym wyzwaniem, poszukują nowej ścieżki w karierze zawodowej lub przełamania impasu w aktualnie realizowanych zadaniach oraz starają się rozwijać kompetencje niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania w organizacji. W procesach tych coach pełni rolę osoby współtowarzyszącej oraz poszerzającej perspektywę klienta poprzez zadawanie stosownych pytań. Dzięki szerszemu polu widzenia, klient jest w stanie samodzielnie generować najlepsze dla siebie rozwiązania oraz planować ich wdrażanie w życie. Nie bez znaczenia jest również sam kontakt z coachem, takim jak ze strony https://tomaszsolecki.com/bezplatna-konsultacja/, który rozpoczyna się zwykle od wstępnej, darmowej konsultacji w trakcie której obydwie strony mają szansę wzajemnie się poznać i stwierdzić czy chcą ze sobą pracować. Dzięki temu spełniony zostaje jeden z podstawowych warunków skutecznego coachingu, czyli pełna dobrowolność uczestnictwa obydwu stron.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 − jeden =