Jakie środki czystości przysługują pracownikowi?

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w tym właściwych urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej, jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Regulacje takie wynikają wprost z Kodeksu Pracy. Jak jednak w praktyce powinno wyglądać spełnienie tego zobowiązania? Podobnie jak w wielu innych sytuacjach – zależy to od specyfiki danego zakładu. 

Warunki w zakładzie pracy a środki higieny osobistej

W wielu sytuacjach pracodawca może sam wybrać sposób, w jaki zapewni zatrudnionemu właściwe środki do utrzymania higieny. W praktyce bardzo często uznaje się, że wystarczające jest udostępnienie niezbędnych środków w wyznaczonym pomieszczeniu – umywalni, łazience lub WC. Środki czystości mają wówczas najczęściej postać mydeł w płynie, ręczników papierowych lub suszarek do rąk. Te produkty można znaleźć na tej stronie internetowej https://www.higiena.net.pl/mydla-w-plynie,2,13836. Oczywiście – musi być zapewniony jednocześnie dostęp do bieżącej wody.

Zwykle jedynie w specyficznych sytuacjach, gdy spełnienie tego warunku jest niemożliwe, stosowany jest przydział środków czystości dla poszczególnych pracowników. Rozwiązanie takie wymaga jednak wprowadzenia odpowiednich regulacji na poziomie zakładowym – regulaminów lub instrukcji, normujących przydział poszczególnych środków higienicznych. Rodzi to zawsze problemy natury administracyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 5 =