Rachunkowość w organizacji – jakie funkcje spełnia?

Rachunkowość w organizacji to proces rejestracji i analizy transakcji finansowych, które mają miejsce w organizacji. Jest to jedna z najważniejszych funkcji zarządzania. Rachunkowość pomaga mierzyć wyniki działalności organizacji, przewidywać przyszłe rezultaty, a także pomaga w podejmowaniu decyzji.

Głównymi funkcjami rachunkowości są:

Sprawozdawczość finansowa 

Obejmuje ona przygotowanie sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat itp. Sprawozdania te dostarczają informacji o sytuacji finansowej i wynikach firmy w oparciu o dane historyczne.

Kontrola kosztów 

Rachunkowość służy do określania kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo w procesie produkcji, dzięki czemu można je skutecznie kontrolować. System księgowania kosztów pomaga w kontroli kosztów poprzez dostarczanie informacji związanych z zachowaniem kosztów, takich jak koszt stały lub zmienny, koszt przeciętny itp., które mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji cenowych, decyzji dotyczących asortymentu produktów itp.

Budżetowanie

Budżetowanie jest kolejną ważną funkcją wykonywaną przez dział księgowości, która pomaga menedżerom w skutecznym planowaniu działań poprzez prognozowanie przyszłych przychodów i wydatków w oparciu o przeszłe doświadczenia i aktualne warunki rynkowe.

Planowanie i analiza finansowa 

Polega na analizowaniu trendów w wynikach finansowych w różnych okresach czasu, takich jak miesięczne lub roczne, tak aby można było podejmować prawidłowe decyzje.

Prowadzenie księgowości Gorzów Wlkp może Ci w tym pomóc.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 2 =